Stichting


voor educatie in

Sierra Leone

 

Wordt donateur

Om u aan te melden als donateur/adoptieouder vragen wij u contact op te nemen met het secretariaat.

email (1K)

Graag hierbij de volgende gegevens vermelden:

voorletter(s) en achternaam

m/v

adres

postcode

plaats


U krijgt dan zo spoedig mogelijk een donatieformulier toegestuurd

Bij voorbaat hartelijk dank!